UBEZPIECZENIA BIZNESU

Ubezpieczenie majątku firmy
(budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówka, mienie klientów oraz pracowników)
od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń ALL RISK.

OC Działalności
Bardzo ważne ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed skutkami finansowymi w przypadku źle wykonanej usługi lub szkody wyrządzonej na mieniu bądź osobie.

Komunikacyjne
Korzystne warunki ubezpieczenia floty pojazdów należących do przedsiębiorcy lub pojedynczego pojazdu.

Gwarancje finansowe:
– Wadialna
– Należytego wykonania kontraktu
– Usunięcia wad i usterek

OC Przewoźnika
Zabezpieczenie ładunku kontrahentów. Rozszerzenie o przewozy kabotażowe.

Cargo
Ubezpieczenie własnego ładunku w czasie transportu.

Techniczne
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych.

NNW
Ubezpieczenie życia zdrowia właścicieli firmy oraz pracowników.

OC Zawodowe
Ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne z racji wykonywanego zawodu.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYBRANYM UBEZPIECZENIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Zamknij
Ta strona korzysta z plików cookie

Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. kliknij tutaj ›